Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

2021-11-03
OBWIESZCZENIE że w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wlewo wraz z budową i przebudową istniejącej kanalizacji sanitarnej z przyłączami, w działkach o numerach geodezyjnych 58, 28, 69/1, 48, 25/2, 64, 65, 68, 26, 8/1 położonych w obrębie geodezyjnym Wlewo oraz w działce o numerze geodezyjnym 26 położonej w obrębie geodezyjnym Gąbin, na terenie gminy Trzebiatów, w związku z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nałożono na Gminę Trzebiatów obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie: 1) wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 2) karty informacyjnej przedsięwzięcia, 3)poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidziany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
Pierwszy akapit
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-11-03 10:54:02
Data utworzenia 2021-11-03
Data udostępnienia 2021-11-03 10:54:02
Osoba odpowiedzialna Joanna Borkowska-Szamotulska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska