Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Raport o stanie Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Referat Organizacyjny

Adres
UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATÓW
Kontakt
Telefon
(91) 3873700
(91) 3872984
Fax
(91) 3872619
E-mail
informatyk[at]trzebiatow.pl
oswiata[at]trzebiatow.pl
sekretarz[at]trzebiatow.pl
Kierownik
Andrzej Kuliberda
Pracownicy
Bożena Górska - Główny Specjalista ds. oświaty i przeciwdziałania uzależnieniom (wew.104)
Monika Kwiatkowska  - Radca Prawny (wew.149)
Danuta Skowronek - Radca Prawny (wew.149)
Agnieszka Słodkowska - Starszy informatyk  (wew.105)
Zadania
Do zadań Referatu Organizacyjnego należy:

1/ opracowywanie zarządzeń, instrukcji i regulaminów związanych z organizacją prac;
2/ sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy i regulaminów przez pracowników;
3/ prowadzenie spraw związanych z zakupem, sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek, mebli i innego inwentarza biurowego;
4/ prowadzenie ochrony mienia Urzędu;
5/ prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie urzędu, dekorowaniem budynku;
6/ prowadzenie spraw związanych z informatyzacją urzędu zapewnienie właściwego funkcjonowania systemów sieci teleinformatycznych, w tym przestrzegania przez użytkowników zasad i wymagań bezpieczeństwa;
7/ prowadzenie i nadzorowanie BIP;
8/ prowadzenie spraw oświaty;
9/ obsługa prawna Urzędu;
10/ ponadto Referat wspólnie z urzędnikiem wyborczym prowadzi sprawy przeprowadzania wyborów i referendów, w związku z tym współdziała z Delegaturą Wojewódzką Krajowego Biura Wyborczego i Okręgową Komisją Wyborczą;
11/ stypendia szkolne o charakterze materialnym;
12/ zasiłki szkolne;
13/ przewozy szkolne;
14/ dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego;
15/ promocja gminy;
16/ zbieranie i opracowanie materiałów oraz publikacji wydawnictw promocyjnych lub informacyjnych;
17/ współpraca ze środkami masowego przekazu, koordynacja przekazywania informacji dla mediów z referatów, informowanie o działalności Burmistrza;
18/współpraca z gminami z kraju i zagranicy;
19/ współpraca z organizacjami pozarządowymi;
20/ prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem oraz współdziałanie z organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny;
21/ wydawanie zezwoleń na zbiórki pieniężne przeprowadzane na obszarze gminy lub jej części;
22/ organizacja przedsięwzięć związanych z działaniami promocyjnymi Unii Europejskiej;
23/ prowadzenie spraw BHP i ochrony p.poż. Urzędu;
24/ prowadzenie spraw wojskowych, obronnych;
25/ przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie i wysyłanie dokumentów
zawierających informacje niejawne oraz ich udostępnianie lub wydawanie;
26/ prowadzenie spraw  w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 20 lutego 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 11402630 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony