Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Raport o stanie Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Urząd Stanu Cywilnego

Adres
ul. rynek 1
72-320 trzebiatów
Kontakt
Telefon
(91) 3872314
Fax
(91) 3872619
E-mail
usc[at]trzebiatow.pl
Kierownik
Renata Łęska
Pracownicy
Anna Pawłowska - Z-ca Kierownika USC
Zadania
1. Do podstawowego zakresu działania  Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu aktów stanu cywilnego, a w szczególności:
1/ udzielanie ślubów,
2/ prowadzenie ksiąg i kartotek stanu cywilnego,
3/ dokonywanie w aktach urodzeń, małżeństw i zgonów wzmianek dodatkowych w oparciu o wyroki i postanowienia sądowe oraz decyzje administracyjne,
4/ odtwarzanie  treści  aktów  stanu  cywilnego  stosownie do obowiązujących przepisów,
5/ dokonywanie w akcie urodzenia dziecka wzmianek dodatkowych o przysposobieniu, jeżeli przysposobienie nastąpiło zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym,
6/ udzielanie odmowy przyjęcia dla dziecka więcej niż dwóch imion, bądź imion ośmieszających lub uwłaczających godności człowieka,
7/ nadanie dziecku  imienia,  jeżeli  rodzice  nie  dokonali wyboru imienia dziecka,
8/ przyjmowanie zgłoszeń zgonu osób, sporządzanie aktów zgonu na podstawie zgłoszeń oraz orzeczeń sądu  stwierdzających zgon lub uznanie za zmarłego,
9/ rejestrowanie związków wyznaniowych w księgach stanu cywilnego,
10/ wydawanie zaświadczeń o możności zawarcia małżeństw wyznaniowych,
11/ organizowanie i celebrowanie jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego, 100 - lecia urodzin, uroczystych nadań imion dzieciom,
12/ wydawanie zaświadczeń o możności prawnej obywatela polskiego do sporządzania aktu stanu cywilnego za granicą,
13/ rejestrowanie w księgach stanu cywilnego urodzenia, zawarcia małżeństwa lub zgonu, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego,
14/ wydawanie z akt stanu cywilnego odpowiednich odpisów i zaświadczeń,
15/ prostowanie i uzupełnianie treści aktu stanu cywilnego,
16/ wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu miesięcznego,
17/ przekazywanie akt stanu cywilnego do Archiwum Państwowego,
18/ przyjmowanie dokumentów tożsamości i książeczek wojskowych w przypadkach przyjęcia zawiadomień o zgonie,
19/ przyjmowanie oświadczeń dotyczących zmian stanu cywilnego,

2.  Zadania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wykonuje także Zastępca Kierownika USC.

Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 15 maja 2017
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 11380273 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony