Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Raport o stanie Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Władze Miasta Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
 
Skarbnik
    
Mariola Ludwiczak


Kontakt
Telefon
91 3872725 wew. 111
Fax
91 3872619
E-mail
finanse@trzebiatow.pl
Dyżury
 
 
Zadania
1. Do zadań Skarbnika Gminy należy:
1/ udzielanie kontrasygnaty na podpisywanych umowach,
2/ powiadamianie Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej o odmowie kontrasygnaty,
3/ wykonywanie obowiązków głównego księgowego budżetu,
4/ przekazywanie referatom i jednostkom organizacyjnym gminy wytyczne do opracowania materiałów
    związanych z projektem budżetu,
5/ prowadzenie spraw związanych z uchwalaniem budżetu gminy, w tym:
  a. przygotowywanie projektu budżetu gminy w oparciu o materiały otrzymane z referatów i jednostek
     organizacyjnych,
  b. określanie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów
     informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
  c. określanie szczegółowości układu wykonawczego budżetu gminy,
  d. przekazywanie jednostkom informacji o opracowanym układzie wykonawczym budżetu gminy,
  e. sporządzanie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
  f. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie, w tym z tytułu:
     - zmian kwot dotacji przyznanych gminie,
     - dysponowania rezerwami budżetowymi oraz
     - podziału kwot rezerwy subwencji.
6/ sprawowanie nadzoru nad realizacją budżetu gminy przez referaty i jednostki organizacyjne gminy,
7/ przechowywanie umów dotyczących realizacji budżetu,
8/ wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia burmistrza,
9/ dokonywanie kontroli finansowej i w tym celu przygotowywanie oraz organizowanie obiegu
    dokumentów finansowych,
10/ prowadzenie spraw:
  a. blokowania planowanych wydatków budżetowych,
  b. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  c. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  d. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych,
  e. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji
  f. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza,
  g. określania wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  h. sporządza półroczne i roczne sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy,
  i. zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych wyłania bank na obsługę budżetu gminy oraz na
     zaciągnięcie kredytów.

2. Skarbnik Gminy jest Kierownikiem Referatu Finansowego.

3. Skarbnik Gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad Referatem Podatkowym.
Dokumenty powiązane
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 7 października 2013
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 11393424 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony