Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-01-09
INFORMACJA

o wydanej decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego
zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na:
budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej O400PE-RC, o długości ok. 17,50 mb.,
w Trzebiatowie, zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 109,
na działce nr 3 w obrębie Nowielice gm. Trzebiatów.
2019-01-10
OBWIESZCZENIE

dla osób zainteresowanych

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
„Zespół budynków zabudowy usługowej z lokalami wypoczynkowymi przeznaczonymi na sprzedaż”,
planowanego do realizacji na działce oznacz. numerem geodezyjnym 425/16
przy ul. Nadmorskiej w Mrzeżynie (obręb ewid. Mrzeżyno-1),
położonej na terenie gminy Trzebiatów.
2019-01-10
OBWIESZCZENIE

dla osób zainteresowanych

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
„Budowa farmy fotowoltaicznych o mocy do 3 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
planowaną do realizacji na działce oznacz. numerem geodezyjnym 111/4
w obrębie ewid. Mirosławice położonej na terenie gminy Trzebiatów.
2019-01-10
OGŁOSZENIE

o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych
na budowę zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
2019-01-07
Wykaz osób,

które otrzymały dotację celową w roku 2018

na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2018-12-27
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego
2019-01-02
OBWIESZCZENIE

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia ułożonej w ziemi
dla zasilania instalacji fotowoltaicznej oraz wymianie słupa
w linii napowietrznej Sn L-657, na działce o numerze geodezyjnym 414/1,
w obrębie geodezyjnym Chełm Gryficki, na terenie gminy Trzebiatów.
2019-01-02
OBWIESZCZENIE

dla osób zainteresowanych

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3117Z odc. Zapolice – Sadlno na dł. ok. 1,5 km”,
planowanego do realizacji na terenie gminy Trzebiatów, powiat gryficki.
2019-01-02
OBWIESZCZENIE

dla stron postępowania

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3117Z odc. Zapolice – Sadlno
na dł. ok. 1,5 km”, planowanego do realizacji na terenie gminy Trzebiatów,
powiat gryficki.
2018-12-31
Wykaz decyzji,

które wygasły
na podstawie art. 546 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

- Gmina Trzebiatów

rss Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 7715512 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony