Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Raport o stanie Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-12-10
OBWIESZCZENIE

dla osób zainteresowanych

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW na działce nr 120,
obręb 0017 Lewice, gmina Trzebiatów”.
2019-12-05
OGŁOSZENIE

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią, uzasadnieniem i podsumowaniem


tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego pomiędzy aleją Tysiąclecia, ulicą Kołobrzeską
i ulicą Kopernika w Mrzeżynie
2019-12-03
OBWIESZCZENIE

dla strony postępowania
o złożeniu wyjaśnień i uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia
w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie antenowych konstrukcji wsporczych
oraz montażu instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile nr 44599
Rogowo / 73523 PSZ_TRZEBIATO_ROGOWO,
na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Rogowo 56,
na działce o nr ew. 403 obręb Mrzeżyno-3.

oraz
o możliwości zapoznania się z treścią wypracowanych i zgromadzonych dokumentów
w toku prowadzonej procedury o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla ww. przedsięwzięcia.
2019-12-03
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w obrębach geodezyjnych: Mrzeżyno - 1, Trzebiatów - 6
2019-11-28
OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku spółki
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM SA, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa,
reprezentowanej przez pełnomocnika w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:

I.Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągu - gazociągu DN1000
wraz z linią telemetryczną światłowodową;
II. Wykonanie urządzeń wodnych.
2019-11-28
OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia
dn 63 PE 100 SDR 11 w Trzebuszu, w działkach o numerach geodezyjnych 514 i 515,
położonych w obrębie geodezyjnym Trzebusz,
na terenie gminy Trzebiatów.
2019-11-22
OBWIESZCZENIE


o wezwaniu do złożenia
wyjaśnień i uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia
w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie antenowych konstrukcji wsporczych
oraz montażu instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile nr 44599
Rogowo / 73523 PSZ_TRZEBIATO_ROGOWO,
na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Rogowo 56,
na działce o nr ew. 403 obręb Mrzeżyno-3.
2019-11-18
OBWIESZCZENIE

Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych
na wykonanie urządzeń wodnych - odbudowa rowów będących w kolizji
z projektowanym gazociągiem DN900 wraz z linią telemetryczną światłowodową
oraz na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące gazociągu DN 900
wraz z linią telemetryczną światłowodową na terenie powiatu gryfickiego,
w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę
niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe)
stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii
- część lądowa w zakresie: Etap 1: gazociąg od ZZ (Zespołu Zaporowego)
do Terminalna Konarzewo - DN900.
2019-11-15
OBWIESZCZENIE

dla osób zainteresowanych

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
pn. Rozbudowa zaplecza magazynowego istniejącego zakładu „Kapitan Navi w Trzebiatowie”,
planowanego do realizacji na działkach o numerach geodezyjnych
29/2, 29/3, 29/4, 2655/4 w obrębie Trzebiatów-3 przy ul. Kołobrzeskiej 26A
w Trzebiatowie, położonego na terenie gminy Trzebiatów, powiat gryficki.
2019-11-14
OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania administracyjnego
z wniosku Pana Macieja Małeckiego,
działającego w imieniu i na rzecz T-Mobile Polska S.A. z/s w Warszawie
przy ul. Marynarskiej 12
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie antenowych konstrukcji wsporczych
oraz montażu instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile nr 44599
Rogowo / 73523 PSZ_TRZEBIATO_ROGOWO,
na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Rogowo 56,
na działce o nr ew. 403 obręb Mrzeżyno-3.

rss Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 11402578 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony