Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Raport o stanie Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Urząd Stanu Cywilnego Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Trzebiatowie,
reprezentowany przez Burmistrza Trzebiatowa.


KLAZULĘ INFORMACYJNĄ NALEŻY WYDUKOWAĆ, PODPISAĆ I DOŁĄCZYĆ DO KAŻDEGO SKŁADENGO
WNIOSKU LUB INFORMACJI
W URZĘDZIE MIEJSKIM W TRZEBIATOWIE
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
Sporządzenie testamentu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
Zgłoszenie urodzenia dziecka
Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa
Nadanie dziecku nazwiska męża matki
Dokonanie zmiany imienia dziecka
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
Wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Wydanie zaświadczenia o możności prawnej
do zawarcia związku małżeńskiego za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca
zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa konkordatowego
Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Rejestracja zgonu – sporządzenie aktu zgonu
Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
Zmiana imion i nazwisk
Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego (odpisów, zaświadczeń)

Licznik odwiedzin: 11393437 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony