Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Archiwalne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-04-17
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na przebudowie sieci elektroenergetycznej
nn 0,4kV w ramach likwidacji kolizji planowanej inwestycji
z istniejącą siecią napowietrzną w Trzebiatowie przy ul. Jana Kilińskiego,
na działkach o numerach geodezyjnych 181/10, 181/5, 181/6, 180, 158, 150, 157/1, 157/2 – obręb Trzebiatów 9.
2018-03-22
Otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego
polegającego na organizacji imprez aktywizacyjno - integracyjnych
z udziałem osób niepełnosprawnych
2018-02-28
OBWIESZCZENIE

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
tj.:

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebiatów na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.
2018-02-27
OBWIESZCZENI E

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego3/2018
znak WPG.6733.3.2018 na rzecz Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie,
ul. Sportowa 19, 72-320 Trzebiatów

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia polegającego na budowie sieci oświetlenia drogowego
na działkach nr 577, 1028, 1029/1, obręb geodezyjny Trzebiatów 3, gm. Trzebiatów.
2018-02-19
OBWIESZCZENI E

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2018
znak WPG.6733.2.2018 na rzecz Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie,
ul. Sportowa 19, 72-320 Trzebiatów,

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia polegającego na budowie sieci oświetlenia drogowego
na działkach nr 232, 240/10, 43/4, 240/18, obręb geodezyjny Trzebiatów 7, gm. Trzebiatów.
2018-02-27
OBWIESZCZENIE

projektu uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie
w sprawie wykazu kąpielisk na obszarach morskich przyległych do Gminy Trzebiatów
oraz określenia sezonu kąpielowego.
2018-02-07
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej dn 90 PE
i dn 110 PE wraz z przyłączami dn 50 oraz hydrantami przeciwpożarowymi dn 80 w Gryficach,
na działkach o numerach geodezyjnych
175/7, 207, 65, 208, 204, 203, 202, 180/2, 217, 197, 195/1 i 194 – obręb Gryfice 6.
2018-02-07
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej
składającej się z wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z anten sektorowych
i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży,
w Gołańczy Pomorskiej na działce o numerze geodezyjnym 165/2,
w obrębie Gołańcz Pomorska, na terenie gminy Trzebiatów.
2018-02-12
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego
wraz z kanalizacją teletechniczną w Gryficach na działkach
o numerach geodezyjnych 86, 83/10, 81/1, 95/19, 97/4, 95/5, 96/1, 98/4,
98/3, 105, 49, 89/15, 83/14 i 84 - obręb Gryfice 5.
2018-02-12
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej dn 180 PE
wraz z urządzeniami, do miejscowości Lubieszewo,
na terenie gminy Gryfice - inwestycja planowana do realizacji
na działkach o numerach geodezyjnych 94 - obręb Gryfice 9,
24 - obręb Stawno-Sokołów, 84, 90, 93, 132 i 140 - obręb Lubieszewo.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 6323228 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony