Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Raport o stanie Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Archiwalne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-11-18
OBWIESZCZENIE

Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych
na wykonanie urządzeń wodnych - odbudowa rowów będących w kolizji
z projektowanym gazociągiem DN900 wraz z linią telemetryczną światłowodową
oraz na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące gazociągu DN 900
wraz z linią telemetryczną światłowodową na terenie powiatu gryfickiego,
w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę
niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe)
stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii
- część lądowa w zakresie: Etap 1: gazociąg od ZZ (Zespołu Zaporowego)
do Terminalna Konarzewo - DN900.
2019-11-14
OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania administracyjnego
z wniosku Pana Macieja Małeckiego,
działającego w imieniu i na rzecz T-Mobile Polska S.A. z/s w Warszawie
przy ul. Marynarskiej 12
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie antenowych konstrukcji wsporczych
oraz montażu instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile nr 44599
Rogowo / 73523 PSZ_TRZEBIATO_ROGOWO,
na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Rogowo 56,
na działce o nr ew. 403 obręb Mrzeżyno-3.
2019-11-07
OBWIESZCZENIE


o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia
dn 90 PE 100 SDR 17,6 w ul. Leśnej w Trzebiatowie,
w działce o numerze geodezyjnym 303/12,
położonych w obrębie geodezyjnym Trzebiatów 4.
2019-11-06
OBWIESZCZENIE

dla osób zainteresowanych

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
„Rozbiórka istniejącej stacji gazowej wysokiego ciśnienia oraz budowa stacji gazowej
redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=3 000 Nm3/h
wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, instalacją elektroenergetyczną, oświetleniową,
AKPiA, uziemienia, odgromową, zagospodarowaniem terenu, zjazdem z drogi publicznej
oraz niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na dz. nr 49, 50/1, 50/2, 186, 190
obręb Trzebiatów-7, jednostka ewidencyjna Trzebiatów – miasto”.
2019-10-21
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 15kV
na odcinku od miejscowości Trzebiatów poprzez miejscowości Nowielice,
Bieczyno, Trzebusz, Roby do miejscowości Mrzeżyno, gmina Trzebiatów,
polegającej na budowie linii kablowych 15kV, budowie
i przebudowie linii napowietrznej 15kV oraz demontażu sieci elektroenergetycznej 15kV,
na działkach o numerach geodezyjnych:
108 obręb Trzebiatów 6,
50, 71, 294/1, 353 obręb Trzebiatów 2,
666, 913/1, 343/1 obręb Gorzysław,
6, 7/2, 9, 29 obręb Nowielice,
209 obręb Bieczyno,
150, 590, 624 obręb Trzebusz,
112, 181, 182, 183, 184 obręb Roby,
87, 89/2 i 99 obręb Mrzeżyno 3.
2019-10-25
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej
telefonii komórkowej operatora P4, składającej się z wieży wolnostojącej,
instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z trzech anten sektorowych
i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży.
Inwestycja planowana do realizacji w Trzebiatowie przy ul. Jana Kilińskiego,
na działce o numerze geodezyjnym 157/2,
położonej w obrębie geodezyjnym Trzebiatów 9.
2019-10-22
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

dla działki nr 425/5 położonej w obrębie geodezyjnym Mrzeżyno-1
oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. planu.
2019-10-22
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w obrębach geodezyjnych: Mrzeżyno - 1, Mrzeżyno - 2, Mrzeżyno - 3
2019-10-22
OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia
dn 90 PE 100 SDR 17,6 w ul. Leśnej w Trzebiatowie,
w działce o numerze geodezyjnym 303/12, położonych
w obrębie geodezyjnym Trzebiatów 4.
2019-10-02
OBWIESZCZENIE
o rozszerzeniu obszaru inwestycji

w związku ze zmianą wniosku Pana Adama Wierzbowskiego, ul. Cukrowa 10i, 71-004 Szczecin,
działającego z upoważnienia i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o., w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci
elektroenergetycznej 15kV na odcinku od miejscowości Trzebiatów poprzez miejscowości
Nowielice, Bieczyno, Trzebusz, Roby do miejscowości Mrzeżyno, gmina Trzebiatów,
polegającej na budowie linii kablowych 15kV, budowie i przebudowie linii napowietrznej 15kV
oraz demontażu sieci elektroenergetycznej 15kV, na działkach o numerach geodezyjnych:
- 108 obręb Trzebiatów 6,
- 50, 71, 294/1 obręb Trzebiatów 2,
- 666, 913/1, 343/1 obręb Gorzysław,
- 6, 7/2, 9, 29 obręb Nowielice,
- 209 obręb Bieczyno,
- 150, 590, 624 obręb Trzebusz,
- 181, 182, 183, 184 obręb Roby,
- 87, 89/2 i 99 obręb Mrzeżyno 3,
obszar inwestycji został rozszerzony o działki o numerach geodezyjnych:
- 112 obręb Roby,
- 353 obręb Trzebiatów 2.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 11402605 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony