Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Archiwalne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-10-16
OBWIESZCZENIE

dla stron postępowania

o wszczętym postępowaniu administracyjnym
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3123Z
odc. Nowielice – Gorzysław na dł. ok. 3,2 km”
2018-10-16
O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 427
położonej w obrębie geodezyjnym Mrzeżyno 1.
2018-09-28
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Rodzaj zadania publicznego: "Upowszechnianie Kultury Fizycznej"
Termin realizacji zadania publicznego: 1.10.2018r. - 31.12.2018r.
2018-10-03
OBWIESZCZENIE

dla osób zainteresowanych

o wydej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin – Trzebiatów”,
planowanego do realizacji na terenie gminy Trzebiatów i gminy Karnice, powiat gryficki.
2018-10-03
OBWIESZCZENIE

dla stron postępowania

o wydej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin – Trzebiatów”,
planowanego do realizacji na terenie gminy Trzebiatów i gminy Karnice, powiat gryficki.
2018-10-02
I N FO RMACJA

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla działki nr 427 położonej w obrębie geodezyjnym Mrzeżyno-1
2018-10-04
OGŁOSZENIE

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz o możliwościach zapoznania się
z jego treścią, uzasadnieniem i podsumowaniem


tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kołobrzeskiej, ulicy Letniskowej i ulicy Wrocławskiej
w Mrzeżynie
2018-09-28
OGŁOSZENIE

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz o możliwościach zapoznania się
z jego treścią, uzasadnieniem i podsumowaniem


tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w rejonie ul. Bałtyckiej w Mrzeżynie
2018-10-04
OGŁOSZENIE

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz o możliwościach zapoznania się
z jego treścią, uzasadnieniem i podsumowaniem


tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kołobrzeskiej, ulicy Nowej i rzeki Regi w Trzebiatowie
2018-09-28
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie lokalnej oczyszczalni ścieków
w miejscowości Gołańcz Pomorska wraz z budową i przebudową istniejącej kanalizacji sanitarnej
z przyłączami oraz przebudową istniejącego kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone i renowacją rowu,
na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.:
297/19, 297/24, 297/4, 297/5, 297/1, 297/2, 297/6, 297/3, 297/7, 297/8, 297/9, 297/10, 297/11,
297/29, 297/12, 297/13, 297/14, 297/15, 297/16, 297/17, 297/25, 298, 307/15, 307/19, 307/27,
307/28, 307/5, 307/8, 307/25, 307/26,
położonej w obrębie geodezyjnym Gołańcz Pomorska, gmina Trzebiatów.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 7244084 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony