Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Raport o stanie Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Rejestr zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Opis
Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Miejsce
Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich
pok. nr 3 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, ul. Rynek 15
tel. (091) 38 72 437 (wew. 134);  fax: (091) 38 72 619;

e-mail: dzialalnosc.gospodarcza@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek 9:00 - 17:00; wtorek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja
PODSTAWA PRAWNA

art. 24 ust. 1, 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.),

§ 15, § 16 oraz § 26 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz. U. Nr 235, poz. 1726).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

1. Załączniki do wniosku w zależności od zgłaszanych zmian:
  -kserokopia posiadanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
  -proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
  -schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
  -potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;
  -zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
  -cennik;
  -wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

Do wglądu należy przedstawić - Oryginały kserokopii załączonych dokumentów.

OPŁATY

1.Opłata administracyjna - za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie zezwolenia - wnoszona przed odbiorem dokumentu.
2.Opłata administracyjna za wydanie wypisu w przypadku zmiany zezwolenia wynosi 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia - wnoszona jest przed odbiorem dokumentu.
3.Opłatę wnosi się do kasy urzędu - pok. Nr 5 do godz.1400 lub na konto Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie: Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo Oddział w Trzebiatowie 90 8566 1026 0311 1100 2002 0005 - w rubryce "Tytułem" wpisać: opłata za zmianę zezwolenia nr………. na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz wypisy.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY

1. W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wydana zostanie decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania.
2. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w szczecinie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.    
Inne
Sporządziła
Małgorzata Kuckiel

Ostatnia aktualizacja
27 październik 2009 roku.

Osoba odpowiedzialnaMałgorzata Kuckiel
Data utworzenia11 maja 2006
UdostępniłAdriana Radoch
Data udostępnienia15 maja 2006

    Data ost. zmiany: 9 stycznia 2019
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 9341374 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony