Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Obwieszczenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-01-17
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z kanalizacją teletechniczną
w Gryficach na działkach
o numerach geodezyjnych 86, 83/10, 81/1, 95/19, 97/4, 95/5, 96/1, 98/4, 98/3, 105, 49,
89/15, 83/14 i 84 – obręb Gryfice 5.
2018-01-12
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej,
instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z anten sektorowych i radiolinii
oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży,
w Gołańczy Pomorskiej na działce o numerze geodezyjnym 165/2,
w obrębie Gołańcz Pomorska, na terenie gminy Trzebiatów.
2018-01-12
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej dn 90 PE i dn 110 PE
wraz z przyłączami dn 50 oraz hydrantami przeciwpożarowymi dn 80 w Gryficach,
na działkach o numerach geodezyjnych 175/7, 207, 65, 208, 204, 203, 202, 180/2, 217, 197, 195/1 i 194
– obręb Gryfice 6.
2018-01-12
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej dn 180 PE wraz z urządzeniami,
do miejscowości Lubieszewo, na terenie gminy Gryfice – inwestycja planowana do realizacji
na działkach o numerach geodezyjnych 94 – obręb Gryfice 9,
24 – obręb Stawno-Sokołów, 84, 90, 93, 132 i 140 – obręb Lubieszewo.
2018-01-04
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Trzebuszu,
na działkach o numerach geodezyjnych 509, 494/3, 491, 508/2, 494/6, 494/7, 129/4, 126/2, 494/10,
507, 508/1, 515, 517, 494/9, 493, 38/2, 40/2, 125/2, 125/5, 125/6, 126/1, 129/3, 132/4, 132/2,
152/3, 64/7 i 498,
w obrębie geodezyjnym Trzebusz, na terenie gminy Trzebiatów.
2017-12-20
OBWIESZCZ ENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
pn. Budowa budynku hotelowego z usługami oraz budynków zamieszkania zbiorowego typu apartamentowego z usługami,
z garażami podziemnymi wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Rogowo,
planowanego do realizacji na działkach o numerach geodezyjnych 379/3 i 380/6
w obrębie Mrzeżyno-3, położonego na terenie gminy Trzebiatów, powiat gryficki
2017-11-30
OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Trzebiatów

w zakresie następujących terenów:
1) działek nr 4/21 i 4/23, położonych w obrębie geodezyjnym Nowielice;
2) części działki nr 2/43, położonej w obrębie geodezyjnym Nowielice;
3) działek nr: 66/12, 66/15, 66/16, 66/17, 66/18 i części działki nr 66/14, położonych w obrębie geode-zyjnym Sadlno;
4) działki nr 307/25, położonej w obrębie geodezyjnym Gołańcz Pom ;
5) części działki nr 415/20 oraz części działki nr 234, położonych w obrębie geodezyjnym Mrzeżyno 1;
6) działek nr 420/13 i 420/15 oraz działki nr 416/16, położonych w obrębie geodezyjnym Mrzeżyno 1;
7) działki nr 402/55, położonej w obrębie geodezyjnym Mrzeżyno 2;
8) działki nr 173, położonej w obrębie geodezyjnym Trzebiatów 2;
9) działek nr 114/1 i 376/158 położonych w obrębie geodezyjnym Mrzeżyno 3;
10) strefy ochronnej dla terenu zamkniętego - kompleksu wojskowego K-1712 Mrzeżyno,
Licznik odwiedzin: 5534740 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony