Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Raport o stanie Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Obwieszczenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-06-10
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
(10kPa – 500kPa) o średnicy dn 125/90 PE i długości do 400m,
w Rogowie w działce o numerze geodezyjnym 380/6,
w obrębie Mrzeżyno 3, na terenie gminy Trzebiatów.
2019-06-10
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie wodociągu przesyłowego (rozdzielczego)
o średnicy 160mm i długości ok. 2760m, między miejscowościami Mirosławice i Lewice,
w działkach o numerach geodezyjnych 62/21, 63 i 103 – obręb Mirosławice
oraz 59 – obręb Lewice, na terenie gminy Trzebiatów.
2019-06-03
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu
dla inwestycji pn.: "Budowa infrastruktury niezbędnęj do obsługi międzynarodowego
Gazociągu BAłtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów
przemysłowychRzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Dani - część lądodwa:
Etap1, Etap 2 oraz Etap 3 (w zaklresie przyłączenia do Węzła Płoty"
2019-06-03
OBWIESZCZENIE

dla osób zainteresowanych
o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia
pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
na działce o nr ew. 619 w miejscowości Trzebusz, Gmina Trzebiatów”.
2019-05-29
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego
ciśnienia dn 63PE 100SDR 11 w Gorzysławiu, w działkach
o numerach geodezyjnych 884/4 i 887,
w obrębie geodezyjnym Gorzysław, gmina Trzebiatów.
2019-05-21
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn. „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin — Trzebiatów
(od km 52+197, 20 do km 65+606,46)”.
2019-01-10
OGŁOSZENIE

o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych
na budowę zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
Licznik odwiedzin: 9006344 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony