Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Raport o stanie Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

2013 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2013-12-30 Symbol:  RMXLII/352/13
Uchwała Nr XLII/352/13

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie
do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej - prowadzenia postępowań
i wydawania decyzji administracyjnych
dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2013-12-30 Symbol:  RMXLII/351/13
Uchwała Nr XLII/351/13

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

o zmianie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych
2013-12-30 Symbol:  RMXLII/350/13
Uchwała Nr XLII/350/13

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości
2013-12-30 Symbol:  RMXLII/349/13
Uchwała Nr XLII/349/13

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-12-30 Symbol:  RMXLII/348/13
Uchwała Nr XLII/348/13

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzebiatów
2013-12-30 Symbol:  RMXLII/347/13
Uchwała Nr XLII/347/13

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie nabycia nieruchomości położonej na terenie gminy Trzebiatów
2013-12-30 Symbol:  RMXLII/346/13
Uchwała Nr XLII/346/13

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji
w spółkach prawa handlowego
2013-12-30 Symbol:  RMXLII/345/13
Uchwała Nr XLII/345/13

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Trzebiatów
na lata 2013-2025.
2013-12-30 Symbol:  RMXLII/344/13
Uchwała Nr XLII/344/13

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Trzebiatów na 2013 rok
2013-12-30 Symbol:  RMXLII/343/13
Uchwała Nr XLII/343/13

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2014 rok
2013-12-30 Symbol:  RMXLII/342/13
Uchwała Nr XLII/342/13

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Trzebiatów
na lata 2014-2025.
2013-12-30 Symbol:  RMXLII/341/13
Uchwała Nr XLII/341/13

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2014 r.
2013-11-28 Symbol:  RMXLI/340/13
Uchwała Nr XLI/340/13

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
na 2014 rok Gminy Trzebiatów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2013-11-28 Symbol:  RMXLI/339/13
Uchwała Nr XLI/339/13

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych
2013-11-28 Symbol:  RMXLI/338/13
Uchwała Nr XLI/338/13

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w obrębach: Trzebiatów-3 i Gorzysław
w gminie Trzebiatów

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 11436549 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony