Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Raport o stanie Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Wystąpienia pokontrolne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-02-13 Symbol:  KR1/18
WYSTĄPINIE
POKONTROLNE
NR LSZ.410.027.05.2017 P/17/067

Najwyższej Izby Kontroli

z dnia 13 |utego 2018 r

jednostka kontrolowana: Zarząd Portu Morskiego w Mrzeżynie
w ramach krajowej kontroli portów morskich - „ P/17/067 Rozwój średnich i małych portów morskich”
2017-08-23 Symbol:  KR2/17
Wystąpienie pokontrolne

z kontroli w zakresie:
-realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej,
dotyczącego wypłaty dodatku energetycznego;
-realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dotyczącego wypłaty
zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
2017-03-07 Symbol:  KR1/17
WYSTĄPINIE
POKONTROLNE

Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie

z dnia 7 MARCA 2017r.
2016-11-14 Symbol:  KR3/16
Protokół kontroli

Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego
Inspektora Transportu Drogowego

z dnia 14 listopada 2016 roku.
2016-04-15 Symbol:  KR2/16
Wystąpienie pokontrolne

dotyczące:
"Zarządzania cmentarzami komunalnymi"

na terenie Gminy Trzebiatów
2016-02-21 Symbol:  KR1/16
Protokół kontroli

przestrzegania przepisów o narodowym zasowbie archiwalnym i archiwiach
2015-02-05 Symbol:  KR1/15
Protokół kontroli:

"Sposób realizacji zadań nałożonych na Gminę
przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie"
2014-12-04 Symbol:  KR4/14
WYSTĄPINIE
POKONTROLNE

Państwowej Inspekcji Pracy

z dnia 4 grudnia 2014r.
2014-10-16 Symbol:  KR3/14
WYSTĄPINIE
POKONTROLNE

Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 16 paździrnika 2014r.

przedmiot kontroli:
"Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków,

a także ocena prawidłowości realizacji zadania zleconego
z zakresu administracji rządowej,
dotyczącego przekazywania danych
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
zwanej dalej CEiDG."
2014-05-08 Symbol:  KR2/14
WYSTĄPINIE
POKONTROLNE

Najwyższej Izby Kontroli

z dnia 8 maja 2014r.

przedmiot kontroli:
"Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
przez gminy województwa zachodniopomorskiego środkami pochdzącymi
z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska"

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 11402587 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony