Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Raport o stanie Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

2015 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2015-12-30 Symbol:  RMXV/143/15
Uchwała XV/143/15

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych
prowadzonych na terenie gminy Trzebiatów przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego,
a także dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie gminy Trzebiatów oraz zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015-12-30 Symbol:  RMXV/142/15
Uchwała XV/142/15

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Roby”
2015-12-30 Symbol:  RMXV/141/15
Uchwała XV/141/15

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Mrzeżyno dla terenu położonego przy przedłużeniu ulicy Bocznej
2015-12-30 Symbol:  RMXV/140/15
Uchwała XV/140/15

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Mrzeżyno dla terenu położonego przy ulicy Bocznej
2015-12-30 Symbol:  RMXV/139/15
Uchwała XV/139/15

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi
2015-12-30 Symbol:  RMXV/138/15
Uchwała XV/138/15

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Trzebiatów
w Trzebiatowskiej Organizacji Turystycznej „Ujście Regi”
2015-12-30 Symbol:  RMXV/137/15
Uchwała XV/137/15

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego
2015-12-30 Symbol:  RMXV/136/15
Uchwała XV/136/15

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji
określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia
pn.: „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”
2015-12-30 Symbol:  RMXV/135/15
Uchwała XV/135/15

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Trzebiatów na lata 2015-2025
2015-12-30 Symbol:  RMXV/134/15
Uchwała XV/134/15

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Trzebiatów na 2015 rok
2015-12-30 Symbol:  RMXV/133/15
Uchwała XV/133/15

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2016 rok
2015-12-30 Symbol:  RMXV/132/15
Uchwała XV/132/15

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiatów
na lata 2016-2025
2015-12-30 Symbol:  RMXV/131/15
Uchwała XV/131/15

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2016 r.
2015-11-26 Symbol:  RMXIV/130/15
Uchwała XIV/130/15

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy na 2016 rok Gminy Trzebiatów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2015-11-26 Symbol:  RMXIV/129/15
Uchwała XIV/129/15

Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Trzebiatów

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 11393482 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony