Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Raport o stanie Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

2016 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2016-12-29 Symbol:  RMXXVIII/285/16
Uchwała XXVIII/285/16

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
2016-12-29 Symbol:  RMXXVIII/284/16
Uchwała XXVIII/284/16

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.


o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych
prowadzonych na terenie gminy Trzebiatów przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego,
a także dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie gminy Trzebiatów oraz zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016-12-29 Symbol:  RMXXVIII/283/16
Uchwała XXVIII/283/16

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Mrzeżyno w obrębie nr 2
- rejon skrzyżowania ul. Słonecznej i ul. Gen. Waltera Świerczewskiego
2016-12-29 Symbol:  RMXXVIII/282/16
Uchwała XXVIII/282/16

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie zawarcia umowy użyczenia na czas nieokreślony
2016-12-29 Symbol:  RMXXVIII/281/16
Uchwała XXVIII/281/16

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Gryfickiego
2016-12-29 Symbol:  RMXXVIII/280/16
Uchwała XXVIII/280/16

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy Trzebiatów na 2016 rok
2016-12-29 Symbol:  RMXXVIII/279/16
Uchwała XXVIII/279/16

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Trzebiatowie na miesiąc styczeń 2017 roku
2016-12-29 Symbol:  RMXXVIII/278/16
Uchwała XXVIII/278/16

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Trzebiatów
na lata 2017-2025
2016-12-29 Symbol:  RMXXVIII/277/16
Uchwała XXVIII/277/16

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2017 r.
2016-11-24 Symbol:  RMXXVII/276/16
Uchwała XXVII/276/16

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 24 listopada 2016 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi
2016-11-24 Symbol:  RMXXVII/275/16
Uchwała XXVII/275/16

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 24 listopada 2016 r.


w sprawie zmian w składzie osobowym Społecznej Komisji Mieszkaniowej
2016-11-24 Symbol:  RMXXVII/274/16
Uchwała XXVII/274/16

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 24 listopada 2016 r.


w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy na 2017 rok Gminy Trzebiatów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2016-11-24 Symbol:  RMXXVII/273/16
Uchwała XXVII/273/16

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 24 listopada 2016 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Mrzeżyna w obrębie geodezyjnym nr 2.
2016-11-24 Symbol:  RMXXVII/272/16
Uchwała XXVII/272/16

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 24 listopada 2016 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek: nr 18/5 i nr 18/3 oraz części działki nr 6/19 w obrębie geodezyjnym Trzebiatów-10
2016-11-24 Symbol:  RMXXVII/271/16
Uchwała XXVII/271/16

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 24 listopada 2016 r.


w sprawie przystąpienia Gminy Trzebiatów do „Gminnej Spółki Wodnej Trzebiatów”

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 11436566 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony