Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Inne

Informacje nieopublikowane

Informacje o danych nieopublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznych można uzyskać w następujących miejscach:

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:
Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych organów Miasta i Gminy Trzebiatów na tablicy ogłoszeń ,
udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych , oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzedzie Miasta i Gminy Trzebiatów.
Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych Miasta i Gminy Trzebiatów. O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzedu Miasta i Gminy Trzebiatów, wywieszane nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany
Data utworzenia2003-04-15
Data udostępnienia2006-05-09
Osoba odpowiedzialnaAdriana Radoch
UdostępniłAdriana Radoch