Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Sposoby załatwienia spraw

Nazwa Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości
Opis Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości
Miejsce Referat Planowania i Ochrony Środowiska
pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, ul. Rynek 1,  
tel. 91 38 72 017 (wew. 123)
fax 91 38 72 619
e-mail: srodowisko@trzebiatow.pl
Informacja PODSTAWA PRAWNA

art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (do pobrania w Punkcie Obsługi Interesantów).
2. Załączniki:
w przypadku, gdy usunięcie drzew związane jest z budową domu lub infrastruktury technicznej:
- projekt zagospodarowania działki z naniesionymi drzewami/krzewami,
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i/lub pozwolenie na budowę.

OPŁATY

Zwolnione z opłaty skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

- w ciągu 1 miesiąca, jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,
- w ciągu 2 miesięcy, jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

INFORMACJE DODATKOWE

Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez wszystkich współwłaścicieli.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta w terminie 7 dni. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w tym terminie, wniosek pozostaje bez rozpoznania.
Inne Sporządziła
Ilona Grzeszczyk

Ostatnia aktualizacja
30 września 2010 r.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-12-16 13:05:09
Data utworzenia 2006-05-10
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:25
Osoba odpowiedzialna Ilona Grzeszczyk
Udostępnił Agnieszka Słodkowska