Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie

Nazwa Referat Promocji
Adres UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATÓW
Kontakt
Telefon
(91) 3872275
Fax
(91) 3872619
E-mail
promocja[at]trzebiatow.pl
rip[at]trzebiatow.pl
sport[at]trzebiatow.pl
 
 
 
 
Kierownik Mariusz Śliwa  (wew.139)
Pracownicy Banaszak Aleksander - Podinspektor ds. promocji (wew.140)
Wawiórko Marcin  - Główny specjalista ds. promocji, sportu i rekreacji (wew.140)
Zadania Do zadań Referatu Promocji należy zajmowanie się wszechstronną promocją gminy w tym:                                        
1. wykonywanie zadań z zakresu polityki informacyjnej Urzędu, a w szczególności:
a)publiczne prezentowanie działań organów gminy;
b)organizowanie kontaktów publicznych organów gminy, realizowanych z udziałem lub za pośrednictwem środków masowego przekazu;

2. zbieranie i opracowywanie materiałów oraz publikacji wydawnictw promocyjnych lub informacyjnych;
a)współpraca z gminami z kraju i z za granicy;
b)przygotowanie i udział w targach, wystawach i imprezach promocyjnych;
c)współorganizowanie z jednostkami organizacyjnymi gminy imprez promujących gminę;
d)współdziałanie z firmami z terenu gminy w celu wspólnej promocji;

3. prowadzenie spraw związanych ze sportem i współpraca z klubami sportowymi, w tym:  
a)prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej;
b)organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych;
c)prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej;
d)szkolenie oraz doskonalenia kadr trenersko-instruktorskich;
e)wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych;
f)organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego;
g)opracowywanie strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-01-04 11:44:50
Data utworzenia 2020-09-01
Data udostępnienia 2006-05-09 15:04:37
Osoba odpowiedzialna Mariusz Śliwa
Udostępnił Agnieszka Słodkowska