Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie

Nazwa Referat Spraw Obywatelskich
Adres ul. Rynek 1
72-320 trzebiatów
Kontakt
Telefon
(91) 3872152
Fax
(91) 3872619
E-mail
ewidencja[at]trzebiatow.pl
oc_bhp[at]trzebiatow.pl
usc[at]trzebiatow.pl
Kierownik Renata Łęska (wew.136)
Pracownicy Paweł Kaczmarek - Inspektor ds. obrony cywilnej i BHP (wew.109)
Anna Pawłowska - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (wew.138)
Zadania Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy:

1/ prowadzenie i aktualizacja kartotek: osobowej mieszkańców (KOM), imienno-adresowej, pobytu czasowego, przejściowej, osób ubezwłasnowolnionych i pozbawionych praw publicznych, osób wpisanych do stałego rejestru wyborców na własny wniosek, mieszkańców gminy Trzebiatów wpisanych do stałego rejestru wyborców na terenie innej gminy;
2/ prowadzenie zbioru osób zameldowanych na okres do trzech miesięcy;
3/ prowadzanie zmian do terenowej bazy danych ewidencji ludności na podstawie zgłoszeń meldunkowych, postanowień sądów i decyzji administracyjnych;
4/ udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych;
5/ wydawanie na wniosek decyzji w sprawach meldunkowych;
6/ sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców;
7/ wydawanie dowodów osobistych;
8/ prowadzenie kartotek: wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, osób zmarłych, osób, które wyjechały za granicę;
9/ wnioskowanie podejmowania czynności przez Rzecznika Praw Obywatelskich;
10/ badanie spraw skierowanych przez Rzecznika Spraw Obywatelskich do gminy i udzielanie mu opinii i informacji;
11/ udzielanie pomocy Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich i Stalinowskich;
12/ przesyłanie dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku od 3 do 15 lat;
13/ przekazywanie pisemnej informacji o zgonach urzędowi skarbowemu;
14/ prowadzenie i aktualizacja zbioru danych meldunkowych cudzoziemców przebywających na terenie miasta i gminy.

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy także:
1/ prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej Urzędu;
2/ prowadzenie spraw BHP;
3/ prowadzenie spraw obronnych;
4/ prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych;
a/ przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie i wysyłanie dokumentów zawierających informacje niejawne;
5/ prowadzenie spraw w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-03-02 09:40:18
Data utworzenia 2013-01-01
Data udostępnienia 2013-01-04 11:25:13
Osoba odpowiedzialna Renata Łęska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska