Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie

Nazwa Urząd Stanu Cywilnego
Adres ul. rynek 1
72-320 trzebiatów
Kontakt
Telefon
(91) 3872314
Fax
(91) 3872619
E-mail
usc[at]trzebiatow.pl
Kierownik Renata Łęska
Pracownicy Anna Pawłowska - Z-ca Kierownika USC
Zadania 1. Do podstawowego zakresu działania  Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu aktów stanu cywilnego, a w szczególności:
1/ udzielanie ślubów,
2/ prowadzenie ksiąg i kartotek stanu cywilnego,
3/ dokonywanie w aktach urodzeń, małżeństw i zgonów wzmianek dodatkowych w oparciu o wyroki i postanowienia sądowe oraz decyzje administracyjne,
4/ odtwarzanie  treści  aktów  stanu  cywilnego  stosownie do obowiązujących przepisów,
5/ dokonywanie w akcie urodzenia dziecka wzmianek dodatkowych o przysposobieniu, jeżeli przysposobienie nastąpiło zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym,
6/ udzielanie odmowy przyjęcia dla dziecka więcej niż dwóch imion, bądź imion ośmieszających lub uwłaczających godności człowieka,
7/ nadanie dziecku  imienia,  jeżeli  rodzice  nie  dokonali wyboru imienia dziecka,
8/ przyjmowanie zgłoszeń zgonu osób, sporządzanie aktów zgonu na podstawie zgłoszeń oraz orzeczeń sądu  stwierdzających zgon lub uznanie za zmarłego,
9/ rejestrowanie związków wyznaniowych w księgach stanu cywilnego,
10/ wydawanie zaświadczeń o możności zawarcia małżeństw wyznaniowych,
11/ organizowanie i celebrowanie jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego, 100 - lecia urodzin, uroczystych nadań imion dzieciom,
12/ wydawanie zaświadczeń o możności prawnej obywatela polskiego do sporządzania aktu stanu cywilnego za granicą,
13/ rejestrowanie w księgach stanu cywilnego urodzenia, zawarcia małżeństwa lub zgonu, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego,
14/ wydawanie z akt stanu cywilnego odpowiednich odpisów i zaświadczeń,
15/ prostowanie i uzupełnianie treści aktu stanu cywilnego,
16/ wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu miesięcznego,
17/ przekazywanie akt stanu cywilnego do Archiwum Państwowego,
18/ przyjmowanie dokumentów tożsamości i książeczek wojskowych w przypadkach przyjęcia zawiadomień o zgonie,
19/ przyjmowanie oświadczeń dotyczących zmian stanu cywilnego,

2.  Zadania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wykonuje także Zastępca Kierownika USC.

Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-09-04 13:12:09
Data utworzenia 2003-07-01
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:25
Osoba odpowiedzialna Renata Łęska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska