Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Zastępca Burmistrza
    
Grzegorz Jelonek
Kontakt
Telefon
91 3872984
Fax
91 3872619
E-mail
wiceburmistrz@trzebiatow.pl
Dyżury
-
-
Zadania Do zadań Zastępcy Burmistrza należy:
1) zastępowanie Burmistrza podczas nieobecności w sprawach bieżących Urzędu,
2) określanie zadań merytorycznych nadzorowanych komórek organizacyjnych Urzędu,
3) sprawowanie bezpośredniego nadzoru na powierzonym komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami organizacyjnymi gminy,
4) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza,
5) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
6) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
7) udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Gminy w zakresie ustalonym przez Burmistrza,
8) reprezentowanie gminy w czasie uroczystości i spotkań, w zakresie ustalonym przez Burmistrza,
9) współdziałanie, w zakresie wykonywanych kompetencji, z Radą, Burmistrzem, Sekretarzem, Skarbnikiem, jednostkami pomocniczymi, jednostkami organizacyjnymi gminy, wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu nie podlegającymi nadzorowi Zastępcy,
10) rozpatrywanie wniosków wpływających do Urzędu w zakresie realizowanych kompetencji,
11) rozpatrywanie skarg na bezpośrednio podległych pracowników,
12) udział w przygotowywaniu programów strategicznych i gospodarczych,
13) wykonywanie czynności zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu Miejskiego, w tym wydawanie poleceń służbowych, kierowanie na wyjazdy służbowe, stosowanie kar porządkowych,
14) wykonywanie czynności zwierzchnika służbowego wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym wydawanie poleceń służbowych, kierowanie na wyjazdy służbowe i urlopy, stosowanie kar porządkowych,
15) wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawnych w zakresie obronności, obrony i zarządzania kryzysowego.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-05-23 10:56:35
Data utworzenia 2010-12-20
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:24
Osoba odpowiedzialna Adriana Radoch
Udostępnił Agnieszka Słodkowska