Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej

Nazwa Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu wykonywania robót budowlanych, umieszczenia infrastruktury niezwiązanej z potrzebami ruchu oraz zarządzania drogami, umieszczenia punktu handlowego i umieszczania reklam.
Opis Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu wykonywania robót budowlanych, umieszczenia infrastruktury niezwiązanej z potrzebami ruchu oraz zarządzania drogami, umieszczenia punktu handlowego i umieszczania reklam
Miejsce Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej, Trzebiatów ul. Sportowa 19,  
tel. 91 38 72 623 (wew. 28)
fax 91 38 72 623 (wew. 23)
e-mail: sekreatariat@zdgigk.pl
godz. pracy: poniedziałek – piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o drogach publicznych - Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków - Dz. U. z 2016 r. poz. 1264.,
Uchwała Nr XVI/116/19 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Zacho. 2020.556)
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja


WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o zajęcie pasa drogowego (formularze stosownych wniosków dołączone do karty),
2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów,
3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4. Projekt wjazdu wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.OPŁATY

Opłata za upoważnienie: 17,- zł.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

- niezwłocznie (jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe warunki, przedstawi wymagane dokumenty – ok. 7 dni)
- w ciągu 1 miesiąca, jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,
- w ciągu 2 miesięcy, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od  decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Trzebiatowa, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

INFORMACJE DODATKOWE

Odbiór decyzji – osobiście lub przesłanie na adres wskazany we wniosku
Inne Sporządził
Bartosz Jaroszewicz

Ostatnia aktualizacja
06 czerwca 2019 r.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-03-10 12:57:35
Data utworzenia 2006-05-11
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:26
Osoba odpowiedzialna Bartosz Jaroszewicz
Udostępnił Agnieszka Słodkowska