Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Sporządzenie testamentu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
Opis Sporządzenie testamentu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 22 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie,
ul. Rynek 1,
tel. 91 38 72 314 (wew. 136)
fax 91 38 72 619
e-mail: usc@trzebiatow.pl

godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
( tekst jedn. : Dz.U. z 2012 r., poz.1282)


WYMAGANE DOKUMENTY

1. Do wglądu: dokumenty tożsamości spadkodawcy i świadków
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej


OPŁATY

1. 22 zł.- opłata skarbowa za sporządzenie protokołu
2. Opłatę wnosi się do kasy urzędu – pok. Nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego
w Trzebiatowie:

Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo Oddział w Trzebiatowie
90 8566 1026 0311 1100 2002 0005TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie


TRYB ODWOŁAWCZY

Brak


INFORMACJE DODATKOWE

1. Przy sporządzeniu testamentu obowiązkowa jest obecność
dwóch pełnoletnich świadków
2. Nie może być świadkiem przy sporządzeniu testamentu:
  a) kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych,
  b) niewidomy, głuchy lub niemy,
  c) kto nie umie czytać lub pisać,
  d) kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament,
  e) skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania

Nie może być świadkiem również osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść
Nie mogą być świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego
i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia

Inne Sporządziła
Renata Łęska

Ostatnia aktualizacja
05 marca 2015 roku
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-03-20 10:23:19
Data utworzenia 2015-03-20
Data udostępnienia 2015-03-20 10:23:19
Osoba odpowiedzialna Renata Łęska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska