Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego (odpisów, zaświadczeń)
Opis Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego (odpisów, zaświadczeń)
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 22 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie,
ul. Rynek 1,
tel. 91 38 72 314 (wew. 136)
fax 91 38 72 619
e-mail: usc@trzebiatow.pl

godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz.U. 2014.1741)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz.U. 2014.1628- j.t.)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267)SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie żądanego dokumentu (odpisu skróconego lub zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia)WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa
lub zgonu
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej
3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy


OPŁATY

1. Opłaty skarbowe:
- wydanie odpisu skróconego - 22 zł.
- wydanie odpisu zupełnego - 33 zł.
- wydanie zaświadczenia o dokonanych w Księgach Stanu Cywilnego wpisach lub ich brakach oraz o zaginięciu lub zniszczeniu Księgi Stanu Cywilnego - 24 zł.
2.Opłatę wnosi się do kasy urzędu – pok. Nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego
w Trzebiatowie:

Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo Oddział w Trzebiatowie
90 8566 1026 0311 1100 2002 0005TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do miesiąca


TRYB ODWOŁAWCZY

1. Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC,
przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego,
za pośrednictwem kierownika USC,  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
2. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Wojewody Zachodniopomorskiego,
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia


INFORMACJE DODATKOWE

1. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księdze stanu cywilnego wpisach
lub o ich braku, zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu
księgi stanu cywilnego, zaświadczenia o stanie cywilnym oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów, np. zaświadczenie o wyznaczonej dacie ślubu
2. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba,
której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz inne osoby, które wykażą interes prawny
3. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego
lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego
przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego
o toczącym się postępowaniu

Inne Sporządziła
Renata Łęska

Ostatnia aktualizacja
05 marca 2015 roku
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-03-20 12:54:32
Data utworzenia 2006-05-11
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:26
Osoba odpowiedzialna Renata Łęska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska