Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Opis Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr  22 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie,
ul. Rynek 1,
tel. 91 38 72 314 (wew. 136)
fax 91 38 72 619
e-mail: usc@trzebiatow.pl

godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz.U. 2014.1741)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz.U. 2014.1628- j.t.)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267-j.t.)


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sporządzenie aktu stanu cywilnego


WYMAGANE DOKUMENTY

1.  Podanie o zarejestrowanie zdarzenia z zakresu stanu cywilnego powstałego
za granicą i nie zarejestrowanego w księgach stanu cywilnego
2. Inne dowody (dokumenty i protokoły przesłuchania stron i świadków)
3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej
4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy


OPŁATY

1. Opłata skarbowa w wysokości 39 zł. - opłata skarbowa za odpis zupełny aktu
po dokonaniu rejestracji zdarzenia powstałego za granicą
2. Opłatę wnosi się do kasy urzędu – pok. Nr 5
lub na konto Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie:

Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo Oddział w Trzebiatowie
90 8566 1026 0311 1100 2002 0005


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Do 1 miesiąca
2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane

 
TRYB ODWOŁAWCZY

Brak


INFORMACJE DODATKOWE

1. Urodzenie, zawarcie małżeństwa lub zgon, które nastąpiły za granicą
i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego,
można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego
2. Wnioskodawcą może być osoba, której akt dotyczy,
jej przedstawiciel ustawowy lub osoba, która wykaże interes prawny

Inne Sporządziła
Renata Łęska

Ostatnia aktualizacja
05 marca 2015 roku
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-03-20 12:54:32
Data utworzenia 2006-05-11
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:26
Osoba odpowiedzialna Renata Łęska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska