Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
Opis Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr  22 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie,
ul. Rynek 1,
tel. 91 38 72 314 (wew. 136)
fax 91 38 72 619
e-mail: usc@trzebiatow.pl

godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 -15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz.U. 2014.1741)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz.U. 2014.1628- j.t.)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267-j.t.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sporządzenie aktu stanu cywilnego


WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej
3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy


OPŁATY

1. Opłata skarbowa w wysokości 39 zł.- za wydanie odpisu zupełnego po uzupełnieniu odpisu aktu stanu cywilnego
2. Opłatę wnosi się do kasy urzędu – pok. Nr 5
lub na konto Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie:

Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo Oddział w Trzebiatowie
90 8566 1026 0311 1100 2002 0005


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki
Do miesiąca sprawy wymagające postepowania wyjaśniającego


TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje


INFORMACJE DODATKOWE

1. Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych przewidzianych
przepisami ustawy może być uzupełniony na wniosek osoby zainteresowanej,
na podstawie dowodu z dokumentów, jakimi są wcześniej sporządzone akty stanu
cywilnego
2. Podstawą uzupełnienia aktu urodzenia dziecka jest akt małżeństwa
jego rodziców
3. Akt małżeństwa uzupełnia się na podstawie aktów urodzenia osób, które zawarły związek małżeński
4. Akt zgonu może być uzupełniony na podstawie aktu urodzenia lub aktu małżeństwa osoby zmarłej.
5. W formie czynności materialno-technicznej

Inne Sporządziła
Renata Łęska

Ostatnia aktualizacja
05 marca 2015 roku
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-03-20 12:54:32
Data utworzenia 2006-05-11
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:26
Osoba odpowiedzialna Renata Łęska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska