Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Rejestracja zgonu – sporządzenie aktu zgonu
Opis Rejestracja zgonu – sporządzenie aktu zgonu
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr  22 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie,
ul. Rynek 1
tel. 91 38 72 314 (wew. 136)
fax 91 38 72 619
e-mail: usc@trzebiatow.pl

godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
(Dz.U.2014.1628-j.t.)


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sporządzenie aktu zgonu


WYMAGANE DOKUMENTY

1. Karta zgonu wydana przez służbę zdrowia
2. Dokument tożsamości osoby zmarłej
3. Do wglądu:
- dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon


OPŁATY

Nie pobiera się


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie


TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego,
za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

INFORMACJE DODATKOWE

1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu
2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej,
zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu
3. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
  a) Małżonek lub dzieci zmarłego
  b) Najbliżsi krewni lub powinowaci
  c) Pełnomocnik rodziny

Inne Sporządziła
Renata Łęska

Ostatnia aktualizacja
05 marca 2015 roku
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-03-19 15:05:04
Data utworzenia 2006-05-11
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:26
Osoba odpowiedzialna Renata Łęska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska