Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Opis Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr  22 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie,
ul. Rynek 1
tel. 91 38 72 314 (wew. 136)
fax 91 38 72 619
e-mail: usc@trzebiatow.pl

godz. pracy: poniedziałek- piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2014.1628-j.t.)


WYMAGANE DOKUMENTY

1. Prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej
3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy


OPŁATY

Opłata skarbowa w wysokości 11 zł. - za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia

Opłatę wnosi się do kasy urzędu – pok. Nr 5
lub na konto Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie:

Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo Oddział w Trzebiatowie
90 8566 1026 0311 1100 2002 0005


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie


TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie, za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

INFORMACJE DODATKOWE

W ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu, małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem USC powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
Oświadczenie można złożyć w każdym USC w terenie RP oraz przed polskim konsulem

Inne Sporządziła
Renata Łęska

Ostatnia aktualizacja
05 marca 2015 roku
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-03-19 15:05:04
Data utworzenia 2006-05-11
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:26
Osoba odpowiedzialna Renata Łęska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska