Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Opis Wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr  22 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie,
ul. Rynek 1
tel. 91 38 72 314 (wew. 136)
fax 91 38 72 619
e-mail: usc@trzebiatow.pl

godz. pracy: poniedziałek- piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz.U. 2014.1741)
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz.U.2012.78-j.t.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz.U.2014.1628-j.t.)


WYMAGANE DOKUMENTY

1. Podanie o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
- złożone osobiście przed kierownikiem USC
2. Do wglądu: Dokumenty tożsamości wnioskodawców
3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej


OPŁATY

Opłata skarbowa w wysokości 39 zł. za wydanie zezwolenia

Opłatę wnosi się do kasy urzędu – pok. Nr 5 lub na konto
Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie:

Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo Oddział w Trzebiatowie
90 8566 1026 0311 1100 2002 0005


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie po wpłynięciu podania


TRYB ODWOŁAWCZY

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy


INFORMACJE DODATKOWE

Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem
miesięcznego terminu oczekiwania na ślub,
jeżeli przemawiają za tym ważne względy
Inne Sporządziła
Renata Łęska

Ostatnia aktualizacja
05 marca 2015 roku
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-03-20 12:54:32
Data utworzenia 2006-05-11
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:26
Osoba odpowiedzialna Renata Łęska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska