Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Dokonanie zmiany imienia dziecka
Opis Dokonanie zmiany imienia dziecka
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr  22 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie,
ul. Rynek 1,
tel. 91 38 72 314 (wew. 136)
fax 91 38 72 619
e-mail: usc@trzebiatow.pl

godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30- 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz.U. 2014.1741)
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2012.788-j.t.)
3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
(Dz.U. 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.)


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sporządzenie protokołu o przyjęciu oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka


WYMAGANE DOKUMENTY

1. Do wglądu: dokumenty tożsamości
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej


OPŁATY

Opłata skarbowa w wysokości 11 zł. - opłata skarbowa za sporządzenie protokołu
z przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia dziecka

Opłatę wnosi się do kasy urzędu – pok. Nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie:
Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo Oddział w Trzebiatowie
90 8566 1026 0311 1100 2002 0005


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie


TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
 

INFORMACJE DODATKOWE

1. Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka.
2. Ustawodawca zezwala tylko na jednokrotne skorzystanie z możliwości złożenia oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego o zmianie imienia lub imion dziecka, bowiem zmianie podlega tylko imię, które zostało wpisane do aktu w chwili jego sporządzenia. Po upływie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia zmiana imion dziecka może nastąpić tylko w trybie ustawy o zmianie imion i nazwisk.
3. Oświadczenie o zmianie imienia dziecka powinno być złożone w USC, w którym został sporządzony jego akt urodzenia

Inne Sporządziła
Renata Łęska

Ostatnia aktualizacja
05 marca 2015 roku
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-03-20 13:01:50
Data utworzenia 2006-05-11
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:26
Osoba odpowiedzialna Renata Łęska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska