Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Nadanie dziecku nazwiska męża matki
Opis Nadanie dziecku nazwiska męża matki
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 22 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie,
ul. Rynek 1,
tel. 91 38 72 314 (wew. 136)
fax 91 38 72 619
e-mail: usc@trzebiatow.pl

godz. pracy: poniedziałek- piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741)
3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2010.217.1427 ze zm.)


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sporządzenie protokołu przyjęcia oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.


WYMAGANE DOKUMENTY

Do wglądu Dokumenty tożsamości matki dziecka i jej męża


OPŁATY

Nie pobiera się


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie


TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez kierownika USC przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

INFORMACJE DODATKOWE

1. Jeżeli matka/ ojciec małoletniego dziecka zawarła/zawarł małżeństwo z mężczyzną/kobietą, który/która nie jest ojcem/matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem USC zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
2. Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca lub matki utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca
3. Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, można złożyć przed każdym kierownikiem USC na terenie RP
4. Oświadczenia takie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.
5. Jeżeli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko męża matki ukończyło lat 13, do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście

Inne Sporządziła
Renata Łęska

Ostatnia aktualizacja
05 marca 2015 roku
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-03-18 15:13:34
Data utworzenia 2006-05-11
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:26
Osoba odpowiedzialna Renata Łęska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska