Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zgłoszenie urodzenia dziecka
Opis Zgłoszenie urodzenia dziecka
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 22 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie,
ul. Rynek 1,
tel. 91 38 72 314 (wew. 136)
fax. 91 38 72 619
e-mail: usc@trzebiatow.pl

godz. pracy: poniedziałek- piątek 7:30-15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014. - Prawo o aktach stanu cywilnego  (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2014 r.)
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy( Dz.U. 2012.788-j.t.)
3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r. nr 217 , poz. 1427 ze zm.)


WYMAGANE DOKUMENTY

1. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców
2. Cudzoziemcy przedkładają zagraniczne odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzających stan cywilny matki wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego


OPŁATY

Nie pobiera się

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

INFORMACJE DODATKOWE

1. Do zgłoszenia urodzenia zobowiązany jest ojciec lub matka dziecka oraz pełnomocnik
2. Dziecko żywe urodzone należy zgłosić w ciągu 21 dni od chwili jego urodzenia
3. Dziecko martwo urodzone należy zgłosić 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia
4. Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia

Inne Sporządziła
Renata Łęska

Ostatnia aktualizacja
05 marca 2015 roku
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-03-18 15:13:34
Data utworzenia 2006-05-11
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:26
Osoba odpowiedzialna Renata Łęska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska