Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Spraw Społecznych i Oświaty

Nazwa Pokrycie kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego kształcącego się w szkole specjalnej
Opis Pokrycie kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego kształcącego się w szkole specjalnej
Miejsce Referat Organizacyjny,

Inspektor ds. oświaty

pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie,
ul. Rynek 1,
tel. (91) 38 72 984 wew. 104; fax (91) 38 72 619


e-mail: oswiata@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

art. 17 ust 3 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
art. 2 ust 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po weryfikacji wniosku następuje przyznanie uprawnienia

WYMAGANE DOKUMENTY

- Wniosek o pokrycie kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego
- Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
- Bilety kolejowe lub autobusowe
- Zaświadczenie ze szkoły o realizacji obowiązku szkolnego w danej placówce (we wrześniu)

OPŁATY

Brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 
Termin rozpatrzenia wniosku – niezwłocznie po dostarczeniu wymaganych dokumentów.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

INFORMACJE DODATKOWE

Zwrot kosztów dojazdu ucznia oraz opiekuna następuje miesięcznie na podstawie załączonych biletów.  
Inne Sporządziła
Agnieszka Załachowska

Ostatnia aktualizacja
2 września 2009 roku   
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-10-29 11:01:25
Data utworzenia 2006-05-10
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:25
Osoba odpowiedzialna Bożena Górska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska