Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Spraw Społecznych i Oświaty

Nazwa Rezygnacja/wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Opis Rezygnacja/wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Miejsce Referat Spraw Społecznych i Oświaty

Specjalista ds. działalności gospodarczej

pok. nr 3 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
ul. Rynek 15

tel.:(91) 38 72 437
fax:(91) 38 72 619

e-mail: alkohole@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

art. 18 ust. 12 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t .j. Dz. U. z 2021r. poz. 1119)


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek: zawiadomienie o rezygnacji z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

-  w przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo wraz
z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej - 17 zł. dokonanej przelewem na rachunek bankowy: BBS O/T  90856610260311110020020005

    
OPŁATY

Nie pobiera się.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od  decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Trzebiatowa, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

INFORMACJE DODATKOWE

Przedsiębiorco:
Zgłoś rezygnacje ze sprzedaży napojów alkoholowych w terminie 14 dni od zaistniałej zmiany w przypadku:
o likwidacji punktu sprzedaży,
o zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
o zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży

Inne Sporządziła
Anna Pałka

Ostatnia aktualizacja
04 października 2021 r.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-12-29 10:07:30
Data utworzenia 2021-10-04
Data udostępnienia 2021-12-29 10:06:07
Osoba odpowiedzialna Anna Pałka
Udostępnił Agnieszka Słodkowska