Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Spraw Społecznych i Oświaty

Nazwa Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim
Opis Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim
Miejsce Referat Spraw Społecznych

Specjalista ds. działalności gospodarczej

pok. nr 3 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
ul. Rynek 15

tel.:(91) 38 72 437
fax:(91) 38 72 619

e-mail: dzialalnosc.gospodarcza@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

art. 111 ust. 4-9 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późniejszymi zmianami ).


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Oświadczenie przedsiębiorcy, na podstawie którego dokonuje się naliczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  
Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

WYMAGANE DOKUMENTY

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani, do dnia 31 stycznia, do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (druk w załączeniu).

   
OPŁATY

Nie pobiera się.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie dotyczy

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje  

INFORMACJE DODATKOWE

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dotyczącą przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
 a)525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 b)525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 c)2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu,

Opłatę, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
 a)37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 b)37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
c)77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa wyżej, wnoszą opłatę w wysokości takiej jak dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w kasie - pok. nr 5 do godz. 14.00 , po uprzednim uzyskaniu dyspozycji do kasy w pokoju nr 3 (ul.Rynek 15) lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie Oddział w Trzebiatowie  nr 90 8566 1026 0311 1100 2002 0005
W rubryce "tytułem" dowodu wpłaty proszę zamieścić informację:
OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLENIA nr .......................................
za rok .....................  lub  ........... rata w roku .....................,
dotyczy punktu sprzedaży(adres)..........................................

Niezłożenie w terminie do 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni powoduje wygaśnięcie zezwolenia.
 
Inne Sporządziła
Anna Pałka

Ostatnia aktualizacja
19 stycznia 2021 roku.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-01-19 11:29:44
Data utworzenia 2007-01-04
Data udostępnienia 2007-01-04 14:55:27
Osoba odpowiedzialna Anna Pałka
Udostępnił Agnieszka Słodkowska