Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Spraw Społecznych i Oświaty

Nazwa Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Opis Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Miejsce Referat Spraw Społecznych

pok. nr  3 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
ul. Rynek 15

tel.:(91) 38 72 437 (wew. 134)
fax:(91) 38 72 619

e-mail: dzialalnosc.gospodarcza@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z póżn. zm.). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna.

WYMAGANE DOKUMENTY

1.Zgłoszenie zmian w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

2.Załączniki:
a/stosownie do zaistniałych zmian wymagających udokumentowania


OPŁATY

Opłata administracyjna za zmianę licencji w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie licencji wnoszona jest przed odbiorem licencji wraz z wnioskiem:
od 2 do 15 lat  - 20 zł,
powyżej 15 do 30 lat - 25 zł,
powyżej 30 do 50 lat - 30 zł.

Opłatę wnosi się do kasy urzędu - pok. Nr 5 do godz.1400
lub na konto Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie:
Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo Oddział w Trzebiatowie
90 8566 1026 0311 1100 2002 0005
- w rubryce "Tytułem" wpisać: opłata za zmianę licencji nr………
na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku odmowy zmiany licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką wydana zostanie decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania.
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w szczecinie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Inne Sporządziła
Małgorzata Kuckiel

Ostatnia aktualizacja
17 grudzień 2014 roku. 
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-06-28 10:08:49
Data utworzenia 2006-05-11
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:24
Osoba odpowiedzialna Małgorzata Kuckiel
Udostępnił Agnieszka Słodkowska