Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Spraw Społecznych i Oświaty

Nazwa Przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Opis Przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Miejsce Referat Spraw Społecznych

pok. nr  3 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
ul. Rynek 15

tel.:(91) 38 72 437 (wew. 134)
fax:(91) 38 72 619

e-mail: gospodarcza.dzialalnosc@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. b, ust. 4, art. 20, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), § 19 oraz § 26 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz. U. Nr 235, poz. 1726).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna.

WYMAGANE DOKUMENTY

1.Wniosek o przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych /regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
2.Załączniki do wniosku:
 - kserokopia posiadanej licencji na wykonywanie transportu drogowego osób,
 - kserokopia zezwolenia,
 - nowy rozkład jazdy niezmieniony, w stosunku do aktualnie obowiązującego,

Do wglądu: oryginały kserokopii załączonych dokumentów.


OPŁATY

1.Opłata administracyjna za przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w zależności od okresu ważności   zezwolenia - wnoszona przed odbiorem dokumentu
        na obszar gminy
- do 1 roku 100 zł,
- do 2 lat 150 zł,
- do 3 lat 200 zł,
- do 4 lat 250 zł,
- do 5 lat 300 zł.
2.Dla przewozu regularnego specjalnego opłata za przedłużenie ważności zezwolenia wynosi 50% odpowiedniej opłaty, o której mowa powyżej.
3.Opłata administracyjna za wydanie wypisu z zezwolenia w wysokości 1 % opłaty uiszczonej za wydanie zezwolenia - wnoszona jest przed odbiorem dokumentu.
4.Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie każdego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11%  jak za wydanie zezwolenia.

Opłatę wnosi się do kasy urzędu - pok. Nr 5 do godz.1400 lub na konto Urzędu Miejskiego
w Trzebiatowie: Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo Oddział w Trzebiatowie 90 8566 1026 0311 1100 2002 0005 - w rubryce "Tytułem" wpisać: opłata za przedłużenie zezwolenie nr ..................oraz wypisy na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku odmowy udzielenia przedłużenia zezwolenia na wykonywanie regularnych/ regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wydana zostanie decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania.
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

INFORMACJE DODATKOWE

O przedłużenie ważności zezwolenia mogą wnioskować przedsiębiorcy posiadający zezwolenia wydane przez Burmistrza Trzebiatowa, co najmniej 1 m-c wcześniej przed utratą jego ważności, posiadający licencję na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego osób i w odniesieniu do których nie zostało wszczęte, bądź nie toczy się lub nie zostało już zakończone postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Inne Sporządziła
Małgorzata Kuckiel

Ostatnia aktualizacja
27 październik 2009 roku.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-10-29 11:01:25
Data utworzenia 2009-10-29
Data udostępnienia 2009-11-17 15:19:00
Osoba odpowiedzialna Małgorzata Kuckiel
Udostępnił Agnieszka Słodkowska