Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Spraw Społecznych i Oświaty

Nazwa Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowancyh zapasów napojów alkoholowych
Opis Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowancyh zapasów napojów alkoholowych
Miejsce Referat Spraw Społecznych

Specjalista ds. działalności gospodarczej

pok. nr 3 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
ul. Rynek 15

tel.:(91) 38 72 437
fax:(91) 38 72 619

e-mail: dzialalnosc.gospodarcza@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

art. 184 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późniejszymi zmianami)


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja

WYMAGANE DOKUMENTY

1.Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych(dołączony do karty).
2.Protokół inwentaryzacyjny (ilościowo-wartościowy wg cen sprzedaży dla poszczególnych kategorii) posiadanych zapasów napojów alkoholowych.


OPŁATY

Nie pobiera się opłaty skarbowej

Opłata  za wydanie zezwolenia:

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych napojów alkoholowych, wynosi:
 a)1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 b)1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 c)2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłatę wnosi się w kasie Urzędu albo na konto Urzędu w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie Oddział w Trzebiatowie nr 90 8566 1026 0311 1100 2002 0005, przed wydaniem zezwolenia.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

- niezwłocznie (jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe warunki, przedstawi wymagane dokumenty – ok. 14 dni)
- w ciągu 1 miesiąca, jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,
- w ciągu 2 miesięcy, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Trzebiatowa, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

INFORMACJE DODATKOWE

1.Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych może otrzymać przedsiębiorca, któremu wygasło zezwolenie z przyczyn:
  a)likwidacji punktu sprzedaży,
  b)upływu terminu ważności zezwolenia,
  c)zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
  d)zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
  e)niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń w terminach: do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września.
2.Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

Inne Sporządziła
Izabela Żaczek

Ostatnia aktualizacja
28 października 2009 roku.     
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-10-29 11:01:25
Data utworzenia 2009-10-28
Data udostępnienia 2009-11-17 15:41:03
Osoba odpowiedzialna Anna Pałka
Udostępnił Agnieszka Słodkowska