Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Nazwa Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Opis Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Miejsce Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
pok. nr 12 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, ul. Rynek 1,
tel. 091 38 72 275 wew. 141, fax (091) 38 72 619

e-mail: nieruchomosci@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek 9:00 – 17:00; wtorek – piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości /Dz.U. Nr 175, poz. 1459/

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna

WYMAGANE DOKUMENTY

1.Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
2.Załączniki:
 - aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości,
 - oświadczenie o osiągniętych dochodach.

OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 10,00 zł.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 3 – 4 miesiące.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Trzebiatowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE

1.Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości muszą złożyć wszyscy współużytkownicy wieczyści nieruchomości.
Inne Sporządził
Andrzej Kuliberda

Ostatnia aktualizacja
16 listopada 2009 roku
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-10-29 11:01:25
Data utworzenia 2006-05-10
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:25
Osoba odpowiedzialna Łukasz Tabiszewski
Udostępnił Agnieszka Słodkowska