Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Nazwa Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
Opis Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
Miejsce Referat Planowania i Ochrony Środowiska
pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, ul. Rynek 1,  
tel. 91 38 72 017 (wew. 123)
fax 91 38 72 619
e-mail: planowanie@trzebiatow.pl
Informacja PODSTAWA PRAWNA

Art. 152 ust. 1 i art. 378 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2004 r. Nr 283, poz. 2839).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyjęcie zgłoszenia (ewentualnie wydanie decyzji – jeśli zajdzie konieczność wniesienia sprzeciwu)

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko – w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami.

OPŁATY

Opłata skarbowa - 120 zł.
Opłatę wnosi się do kasy urzędu – pok. Nr 5 do godz. 1400 lub na konto Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie: Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo Oddział w Trzebiatowie 90 8566 10260311 1100 2002 0005.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni. W przypadkach uzasadnionych koniecznością ochrony środowiska następuje wydanie decyzji ustalającej wymagania z zakresu ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania przez organ decyzji, odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Zgłoszenie powinno zostać sporządzone w oparciu o przepis art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w referacie prowadzącym sprawę. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.      
Inne Sporządził
Dorota Falendysz-Papajewska

Ostatnia aktualizacja
3 listopada 2008 roku
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-10-29 11:01:25
Data utworzenia 2006-05-10
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:25
Osoba odpowiedzialna Dorota Falendysz-Papajewska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska