Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Nazwa Przyjęcie wyników pomiarów wielkości emisji i pomiarów ilości pobieranej wody
Opis Przyjęcie wyników pomiarów wielkości emisji i pomiarów ilości pobieranej wody
Miejsce Referat Planowania i Ochrony Środowiska
pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, ul. Rynek 1,  
tel. 91 38 72 0174 (wew. 123)
fax 91 38 72 619
e-mail: planowanie@trzebiatow.pl
Informacja PODSTAWA PRAWNA

Art. 149 ust. 1 i art. 378 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2003 r. Nr 59, poz. 529).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyjęcie wyników (ewentualnie wydanie decyzji – jeśli zajdzie konieczność)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wyniki pomiarów – w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami.

OPŁATY

Nie pobiera się.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni. W przypadkach uzasadnionych koniecznością ochrony środowiska następuje wydanie decyzji ustalającej obowiązek prowadzenia pomiarów wielkości emisji, jeżeli nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania przez organ decyzji, odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Zgłoszenie powinno zostać sporządzone w oparciu o przepis art. 149 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w referacie prowadzącym sprawę. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Inne Sporządziła
Dorota Falendysz-Papajewska

Ostatnia aktualizacja
3 listopada 2008 roku  
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-10-29 11:01:25
Data utworzenia 2006-05-10
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:25
Osoba odpowiedzialna Dorota Falendysz-Papajewska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska