Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym lub łącznym zobowiązaniu pieniężnym
Opis Wydanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym lub łącznym zobowiązaniu pieniężnym
Miejsce Referat Podatkowy
pok. nr 4 i 5 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie ul. Rynek 1  
tel. 91 38 72 581 (wew. 119,120,121)
fax 91 38 72 619
e-mail: podatki@trzebiatow.pl
Informacja PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60 ze zmianami)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zaświadczenia      

OPŁATY

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.
Wysokość opłaty skarbowej – 21 zł.
Termin zapłaty – z chwilą złożenia wniosku.


Na rachunek bankowy: Bałtycki Bank Spółdzielczy Oddział w Szczecinku Punkt Obsługi Klienta w Trzebiatowie 90 8566 1026 0311 1100 2002 0005

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie później niż w terminie 7 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od odmowy wydania zaświadczenia składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Trzebiatowa, w terminie 7 dni od daty otrzymania.    

INFORMACJE DODATKOWE

Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości z opłatami podatkowymi organ podatkowy wydaje na podstawie posiadanych dokumentów.              
Inne Sporządziła
Joanna Lorenc

Ostatnia aktualizacja
10 czerwca 2011r.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-06-25 10:27:19
Data utworzenia 2006-05-10
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:25
Osoba odpowiedzialna Joanna Lorenc
Udostępnił Agnieszka Słodkowska