Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydanie decyzji w sprawie ulg uznaniowych (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty) w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz łącznym zobowiązaniu podatkowym osób fizycznych
Opis Wydanie decyzji w sprawie ulg uznaniowych (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty) w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz łącznym zobowiązaniu podatkowym osób fizycznych
Miejsce Referat Podatkowy
pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, ul. Rynek 1
tel. 91 38 72 581 (wew. 119,120,121)
fax 91 38 72 619
e-mail: podatki@trzebiatow.pl
Informacja PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z  2005 r. Nr 8 poz. 60  ze zm.)
Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/57/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia  opłaty prolongacyjnej.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o przyznanie stosownej ulgi uznaniowej.
2. Dokumenty określające finansową podatnika (np. odcinek renty, emerytury, zaświadczenia o zarobkach) oraz inne dokumenty przedstawiające dochody oraz wydatki zobowiązanego.
3. Organ podatkowy przeprowadza postępowanie podatkowe – spisuje z podatnikiem protokół o stanie majątkowym.
 
OPŁATY
 
Nie pobiera się.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

- w ciągu 1 miesiąca,
- w ciągu 2 miesięcy, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Trzebiatowa, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

INFORMACJE DODATKOWE

Nie zgłoszenie się oraz nie dostarczenie wymaganych dokumentów spowoduje wydanie decyzji na podstawie informacji, którymi dysponuje organ podatkowy.
Inne Sporządziła
Dorota Sobczak

Ostatnia aktualizacja
10 czerwca 2010r.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2010-06-11 11:17:09
Data utworzenia 2006-05-10
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:25
Osoba odpowiedzialna Dorota Sobczak
Udostępnił Agnieszka Słodkowska