Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydanie decyzji w sprawie ulg - zwolnień w podatku rolnym z tytułu kupna lub trwałego zagospodarowania gruntów
Opis Wydanie decyzji w sprawie ulg - zwolnień w podatku rolnym z tytułu kupna lub trwałego zagospodarowania gruntów
Miejsce Referat Podatkowy
pok. nr 4 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, ul. Rynek 1
tel. 91 38 72 581 (wew. 119,120)
fax 91 38 72 619
e-mail: podatki@trzebiatow.pl
Informacja PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz.  969 ze zm.)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o przyznanie ulgi – zwolnienia z tytułu kupna lub trwałego zagospodarowania gruntów.
2. Wypełniona informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
3. Kserokopia wypisu z rejestru gruntów
4. Kserokopia aktu notarialnego, umowy dzierżawy
5. Oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (w przypadku umowy kupna dodatkowo oświadczenie, że kupujący nie jest małżonkiem  krewnymi w linii prostej, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów).  

OPŁATY

Nie pobiera się

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

- w ciągu 1 miesiąca,
- w ciągu 2 miesięcy, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od  decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Trzebiatowa, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

INFORMACJE DODATKOWE

Zwolnienia  i ulgi podatkowe udzielane są na wniosek podatnika, stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy.
Okres zwolnienia wynosi 5 lat, po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75 % i w drugim roku o 50 %.
Za trwałe zagospodarowanie uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat.                                                
Inne Sporządziła
Dorota Sobczak

Ostatnia aktualizacja
10 czerwca 2010r.          
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-05-08 13:59:54
Data utworzenia 2006-05-10
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:25
Osoba odpowiedzialna Dorota Sobczak
Udostępnił Agnieszka Słodkowska