Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Decyzje w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości
Opis Decyzje w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości
Miejsce Referat Podatkowy
pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, ul. Rynek 1
tel. 91 38 72 581 (wew. 121)
fax 91 38 72 619
e-mail: podatki@trzebiatow.pl
Informacja PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60)
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
Uchwała Nr II/07/06 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXVII/245/08 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o wydanie decyzji
2. Dokumenty określające sytuację finansową (dochody i wydatki) osoby prawnej ( dokumenty na podstawie których rozlicza się z Urzędem Skarbowym) lub osoby fizycznej ( np. odcinek renty, emerytury, zaświadczenie o zarobkach)
3. Zaświadczenie o wykorzystaniu pomocy publicznej w okresie ostatnich 3 lat – wymagane tylko dla przedsiębiorców
         
OPŁATY
       
Nie podlega opłacie skarbowej
         
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
             
- niezwłocznie (jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe warunki, przedstawi wymagane dokumenty)
- w ciągu 1 miesiąca, jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,
- w ciągu 2 miesięcy, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.
   
TRYB ODWOŁAWCZY
               
Odwołanie od  decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Trzebiatowa, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Zażalenie na postanowienie, składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał, w terminie 7 dni od daty doręczenia.
 
INFORMACJE DODATKOWE

W celu zebrania szczegółowych informacji nt. sytuacji materialnej osoby ubiegającej się o umorzenie zaległości podatkowej, spisywany jest dodatkowo protokół o stanie majątkowym podatnika.  
Inne Sporządziła
Joanna Krystek

Ostatnia aktualizacja
10 czerwiec 2011 r.                  
Dokumenty powiązane
Uchwała Nr XIV/100/19 w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr II/7/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-01-07 09:52:11
Data utworzenia 2006-05-10
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:25
Osoba odpowiedzialna Joanna Lorenc
Udostępnił Agnieszka Słodkowska