Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydawanie decyzji o umorzeniu zaległości w podatku od posiadania psów, opłaty targowej
Opis Wydawanie decyzji o umorzeniu zaległości w podatku od posiadania psów, opłaty targowej
Miejsce Referat Podatkowy
pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, ul. Rynek 1
tel. 91 38 72 581 (wew. 121)
fax: 91 38 72 619
e-mail: podatki@trzebiatow.pl
Informacja PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
3. Uchwała Nr XIII/119/07 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
4. Uchwała Nr XX/205/04 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja

WYMAGANE DOKUMENTY
   
1. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych
2. Dokumenty określające sytuację finansową osoby prawnej (dokumenty na podstawie których rozlicza się z Urzędem Skarbowym) lub osoby fizycznej (np. odcinek renty, emerytury, zaświadczenie o zarobkach)
3. Zaświadczenie o wykorzystanej pomocy publicznej w okresie ostatnich 3 lat – wymagane tylko dla przedsiębiorców

OPŁATY
 
Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY    

- niezwłocznie (jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe warunki, przedstawi wymagane dokumenty)
- w ciągu 1 miesiąca, jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,
- w ciągu 2 miesięcy, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.
       
TRYB ODWOŁAWCZY
   
Odwołanie od  decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Trzebiatowa, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Zażalenie na postanowienie, składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał, w terminie 7 dni od daty doręczenia.
 
INFORMACJE DODATKOWE

W celu zebrania szczegółowych informacji nt. sytuacji materialnej osoby ubiegającej się o umorzenie zaległości podatkowej, spisywany jest dodatkowo protokół o stanie majątkowym podatnika.  
Inne Sporządziła
Joanna Krystek

Ostatnia aktualizacja
10 czerwca 2010r.              
Dokumenty powiązane
Uchwała Nr XXXIX/ 371/05 w sprawie podatku od posiadania psów
Uchwała Nr XX/205/04 w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia z
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2010-06-11 11:17:09
Data utworzenia 2006-05-10
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:25
Osoba odpowiedzialna Joanna Krystek
Udostępnił Agnieszka Słodkowska