Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego lub łącznego zobowiązania podatkowego od osób fizycznych
Opis Wydanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego lub łącznego zobowiązania podatkowego od osób fizycznych
Miejsce Referat Podatkowy
pok. nr 4 i 5 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie ul. Rynek 1  
tel. 91 38 72 581 (wew. 119,120,121)
fax 91 38 72 619
e-mail: podatki@trzebiatow.pl
Informacja PODSTAWA PRAWNA

*  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r.,  poz. 613),
*  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)
* Ustawa z dnia 20 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.)
* Ustawa  z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r poz 1381)
* Uchwała Nr L/425/14 Rady Miejskiej w Trzebiatowie  z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców
* Uchwała Nr XLVIII/401/14 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla podmiotów nie będących przedsiębiorcami


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja

WYMAGANE DOKUMENTY

* Wypełniona informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 wraz z załącznikiem ZL-1
* Wypełniona informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 wraz z załącznikiem ZN-1
* Wypełniona informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 wraz z załącznikiem ZR-1
* Wypis z rejestru gruntów
* Kserokopia aktu notarialnego kupna nieruchomości, umowa dzierżawy nieruchomości        
 
             
OPŁATY
   
Nie pobiera się

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

* niezwłocznie (jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe warunki, przedstawi wymagane dokumenty - ok. 7 dni)
* w ciągu 1 miesiąca, jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,
* w ciągu 2 miesięcy, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana

 
TRYB ODWOŁAWCZY
 
Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza  Trzebiatowa

INFORMACJE DODATKOWE

O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego (sprzedaż, zmiana miejsca zamieszkania) podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ (pokój 4 lub 5) w terminie 14 dni od daty zmiany
Inne Sporządziła
Urszula Szczepnik

Ostatnia aktualizacja
23 października 2017r.
Dokumenty powiązane
Uchwała Nr XIV/100/19 w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-01-19 12:23:06
Data utworzenia 2006-05-10
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:25
Osoba odpowiedzialna Urszula Szczepanik
Udostępnił Agnieszka Słodkowska