Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Ustalanie podatku od nieruchomości od osób prawnych
Opis Ustalanie podatku od nieruchomości od osób prawnych
Miejsce Referat Podatkowy, pokój nr 10,
Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie,
ul. Rynek 1

tel. 91 38 72 581 (wew. 142)
fax: 91 38 72 619
e-mail: podatki.odpady@trzebiatow.pl
Informacja PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r, poz. 201 ze zmianami);
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r, poz. 1785 ze zm.);
- Uchwała nr XIV/100/19 z 30 października 2019 wsprawwie określenia stawek podatku od nieruchomosci ( Dz.Urz. Woj. Zach z 2019, poz. 5771);
- Uchwała Nr L/425/14 Rady Miejskiej w Trzebiatowie  z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców
- Uchwała Nr XLVIII/401/14 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla podmiotów nie będących przedsiębiorcami


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


*Zgłoszenie obowiązku podatkowego, poprzez złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości od nieruchomości DN-1 oraz załącznik ZDN-1 i ZDN-2(pobierz) w Punkcie Obsługi Interesanta osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty.  
* W przypadku nie złożenia deklaracji bądź błędnego jej wypełnienia, wszczęcie postępowania z urzędu w sprawie wydania decyzji określającej wysokości zobowiązania podatkowego.

WYMAGANE DOKUMENTY

* Wypełniona deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z załącznikiem ZDN-1 i ZDN-2 ,
* W przypadku zgłoszenia obowiązku podatkowego po raz pierwszy  lub zmian w podstawie opodatkowania w stosunku do roku ubiegłego, należy dołączyć dowody potwierdzające powstanie  obowiązku podatkowego lub  zmiany .


 
OPŁATY

Nie pobiera się

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

* niezwłocznie (jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe warunki, przedstawi wymagane dokumenty - ok. 7 dni)
* w ciągu 1 miesiąca, jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,
* w ciągu 2 miesięcy, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana


TRYB ODWOŁAWCZY

* Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Trzebiatowa, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
* Zażalenie na postanowienia składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał, w terminie 7 dni od daty doręczenia


INFORMACJE DODATKOWE

* Druki deklaracji dostępne w pokoju nr 10 UM Trzebiatów lub na stronie internetowej www.trzebiatow.pl , a także w Punkcie Obsługi Interesanta  UM Trzebiatów
* Osoby prawne są zobowiązane składać deklaracje na podatek od nieruchomości DN- 1 na dany rok podatkowy  w terminie do dnia 31 stycznia ,a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu- w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego  obowiązku
* Odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość  zobowiązania podatkowego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia
Inne Sporządziła
Patrycja Słodkowska

Ostatnia aktualizacja
6 marca 2018r.     
Dokumenty powiązane
Uchwała Nr XIV/100/19 w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-01-19 12:23:06
Data utworzenia 2006-05-10
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:25
Osoba odpowiedzialna Patrycja Słodkowska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska