Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Ustalanie podatku od środków transportowych
Opis Ustalanie podatku od środków transportowych
Miejsce Referat Podatkowy
pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, ul. Rynek 1
tel. 91 38 72 581 (wew. 121)
fax 91 38 72 619
e-mail: podatki@trzebiatow.pl
Informacja PODSTAWA PRAWNA
     
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60)
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
Uchwała Nr II/07/06 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
   
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zobowiązanie w podatku od środków transportowych powstaje z mocy prawa, dlatego też ustalenie wysokości wymiaru w podatku od środków transportowych odbywa się na podstawie złożonej deklaracji DT-1, bez wydawania decyzji
     
WYMAGANE DOKUMENTY
     
1. Wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
2. Wypełniony załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych
3. Kserokopia dowodu rejestracyjnego lub umowa kupna/sprzedaży pojazdu
 
OPŁATY
   
Nie pobiera się.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
     
- niezwłocznie (jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe warunki, przedstawi wymagane dokumenty)
- w ciągu 1 miesiąca, jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,
- w ciągu 2 miesięcy, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
       
Odwołanie od  decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Trzebiatowa, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Zażalenie na postanowienie, składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

INFORMACJE DODATKOWE

O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego (sprzedaż, zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika), podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty zmiany
Podatnicy zobowiązani są składać w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy.
Inne Sporządziła
Joanna Krystek

Ostatnia aktualizacja
10 czerwca 2010r.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-04-01 09:05:10
Data utworzenia 2006-05-10
Data udostępnienia 2006-05-15 16:09:25
Osoba odpowiedzialna Joanna Krystek
Udostępnił Agnieszka Słodkowska