Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Ustalanie podatku rolnego i leśnego od osób prawnych
Opis Ustalanie podatku rolnego i leśnego od osób prawnych
Miejsce Urząd Miejski Trzebiatowie
ul. Rynek 1  
Referat Podatkowy

pok. Nr 5, 10
tel. (91) 38 72 581 (wew. 142, 120);  
fax: (91) 38 72 619;
e-mail: podatki@trzebiatow.pl

godz. pracy: poniedziałek- piątek 7:30 - 15:30
Informacja PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r- Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r, poz.613 ze zmianami/.
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2014 r, poz.849 ze zm; )
- Uchwała Nr  XIII/104/15 Rady Miejskiej w Trzebiatowie  z dnia 29 października 2015 r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, Uchwała Nr XIV/113/15 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 26 listopada 2015r w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
- Uchwała Nr L/425/14 Rady Miejskiej w Trzebiatowie  z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców
- Uchwała Nr XLVIII/401/14 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla podmiotów nie będących przedsiębiorcami


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

* niezwłocznie (jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe warunki, przedstawi wymagane dokumenty - ok. 7 dni)
* w ciągu 1 miesiąca, jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,
* w ciągu 2 miesięcy, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana


WYMAGANE DOKUMENTY

* Wypełniona deklaracja na podatek rolny DR-1 wraz załącznikiem ZR-1
* Wypełniona deklaracja na podatek leśny DL-1 z załącznikiem ZL-1
* Kserokopia wypisu z rejestru gruntów
* Kserokopia aktu notarialnego kupna nieruchomości, umowa dzierżawa nieruchomości        


OPŁATY

Nie pobiera się

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

* Niezwłocznie (jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe warunki, przedstawi wymagane   dokumenty - ok. 7 dni)
* W ciągu 1 miesiąca, jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego
* W ciągu 2 miesięcy, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Trzebiatowa.

INFORMACJE DODATKOWE

* Druki deklaracji dostępne w pokoju nr 5, 10 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
lub na stronie internetowej www.trzebiatow.pl ,
a także w Punkcie Obsługi Interesanta  UM Trzebiatów.
* Osoby prawne są zobowiązane składać deklaracje na podatek od nieruchomości DR- 1, DL-1 na dany rok podatkowy  w terminie do dnia 15 stycznia ,a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu- w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego  obowiązku.
* Odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość  zobowiązania podatkowego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia

Inne Sporządziła
Urszula Szczepanik

Ostatnia aktualizacja
15 grudnia 2015r. 
Dokumenty powiązane
Wzory deklaracji
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-06-25 10:58:50
Data utworzenia 2006-05-10
Data udostępnienia 2007-07-02 13:12:52
Osoba odpowiedzialna Urszula Szczepanik
Udostępnił Agnieszka Słodkowska