Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wpisanie wyborcy do rejestru
Opis Wpisanie wyborcy do rejestru
Miejsce Referat Spraw Obywatelskich

- Inspektor ds. ewidencji ludności

pok. nr  21  Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
ul. Rynek 1

tel.:(91) 38 72 152 (wew. 138)  
fax:(91) 38 72 619  

e-mail: ewidencja@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informacja
PODSTAWA PRAWNA

1/ Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U z 2011 r. Nr 21, poz.112 z późn. zm).
2/ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborcówSPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wpisanie do rejestru wyborców.


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców - dla wyborcy z stale zamieszkałego na terenie gminy ( w tym także dla wyborcy niepełnosprawnego) lub wyborcy przebywającego czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze gminy, oraz dla żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i prze4szkolenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania

OPŁATY

Nie podlega opłatom.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie


INFORMACJE DODATKOWE

1/ Wyborca na jego pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców, wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów , jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy;
2/ W wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkiwania dopuszczalne jest wyłącznie na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla jego stałego zamieszkiwania. Wyjątek stanowi sytuacja, osoba niepełnosprawną,  a na obszarze okręgu wyborczego właściwego jego stałego zamieszkiwania nie ma siedziby obwodowej komisji wyborczej przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3/ Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkiwania są dopisywani na swój wniosek, do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę wojskową. Wniosek składa się pomiędzy 21 a 14 dniem przed dniem wyborów. Przepis stosuję się odpowiednio do policjantów z  jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straż Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym.  
Inne Sporządziła
Anna Pawłowska

Ostatnia aktualizacja
14 września 2015r. 
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-09-16 09:50:15
Data utworzenia 2015-09-14
Data udostępnienia 2015-09-16 09:50:15
Osoba odpowiedzialna Anna Pawłowska
Udostępnił Agnieszka Słodkowska