Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
Opis Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
Miejsce Referat Spraw Obywatelskich
- Inspektor ds. Obrony Cywilnej Inspektor  Bhp
Urząd Miejski  w Trzebiatowie
72-320 Trzebiatów
ul. Rynek 1
pok. nr  7a
tel. 91 38 72 314 (wew. 109); fax 91 38 72 619

e-mail: oc_bhp@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30 
   
Informacja PODSTAWA PRAWNA

Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach
tj. z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 631)


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organizator zgromadzenia w ramach postępowania uproszczonego w sprawie zgromadzeń, zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia poprzez właściwe gminne ( miejskie ) centrum zarządzania kryzysowego

WYMAGANE DOKUMENTY

1/Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

2/Załączniki:  
- zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia
- zgoda w formie pisemnej na przekazanie obowiązków  przewodniczącego            zgromadzenia,  jeżeli przewodniczącym zgromadzenia nie jest organizator zgromadzenia
- upoważnienie dla organizatora od osoby prawnej  lub innej organizacji, w imieniu której organizuje on zgromadzenie oraz odpis z właściwego rejestru, w którym podmiot został zarejestrowany


OPŁATY

Nie pobiera się


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia
Inne Sporządził
Paweł Kaczmarek

Ostatnia aktualizacja
8 marca 2021r.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-09-13 12:58:51
Data utworzenia 2015-10-15
Data udostępnienia 2015-11-04 12:04:46
Osoba odpowiedzialna Paweł Kaczmarek
Udostępnił Agnieszka Słodkowska